fbpx

Termeni si conditii

DATELE ASOCIAȚIEI
CUI : 41112125
Adresa : Strada Primariei 47A ORADEA
Tel : 0785232004
e-mail : office@remar.org.ro

DETALII GENERALE

Va rugam sa cititi cu foarte mare atentie acesti ,,Termeni şi Conditii de Utilizare”, denumiti in continuare si “Acordul” sau “Termeni de Utilizare”, inainte de a utiliza sau a beneficia de serviciile oferite de Remar Romania. Prezentul acord stabileste termenii legali si conditiile de utilizare a site-ului www.remar.org.ro  , a plasarii unei donatii si a colaborarii dintre asociatie si beneficiari.

Site-ul www.remar.org.ro, Remar Romania  creat şi administrat de nissi.ro , identificata prin CUI: 41112125, email: office@nissi.ro  Site-ul nissi.ro este o platforma de informare si de strangere de fonduri, utilizata doar de catre Asociatia Remar, prin care deruleaza campanii de strangere de fonduri, pentru oferirea de servicii sociale catre toate categoriile de persoane care se afla in dificultate.

ACCEPTAREA TERMENILOR

 • Orice accesare a www.remar.org.ro va fi considerata, acceptarea acestor Termeni si Conditii.
 • Asociatia isi rezervă dreptul, la propria discretie, sa modifice sau sa inlocuiasca acesti ,,Termeni si Conditii” prin postarea termenilor actualizati pe site. Este responsabilitatea dumneavoastra sa verificati periodic Termenii si Conditiile de Utilizare pentru eventualele modificari, iar utilizarea in continuare reprezintă acceptarea acestor modificari.
 • Asociatia isi rezerva dreptul unilateral si discretionar de a modifica, suspenda sau intrerupe Serviciul in orice moment.

 

INTELESUL TERMENILOR

 • In sensul celor de mai jos, vom folosi urmatorii termeni avand urmatoarele intelesuri:
 • Beneficiar = orice persoana care primeste orice fel de ajutor din partea asociatiei;;
 • Caz social /umanitar = orice persoana care are nevoie de ajutor, dar inca nu a fost preluata si ajutata de catre asociatia noastra umanitara;
 •  Asociatia/ Centrul Remar = reprezinta denumirea oficiala si / sau generica a asociatiei noastre care desfasoara actiuni cu caracter social, educativ si de sanatate, proprietara acestei platforme de strangere de fonduri si campanii sociale;
 • Donator = orice persoana care a facut o donatie pe aceasta platforma de donatii si strangere de fonduri.
 • www.remar.org.ro = platforma de donatii

 

Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:

 • Site: portalul care aparține și este administrat de asociatia Remar Romania, care se află la adresa www.remar.org.ro
 • Conținutul site-ului: orice material și informație publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
 • Utilizator: persoană care accesează site-ul și care a acceptat termenii şi conditiile de utilizare ale prezentului site;
 • Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor şi legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii asociației.

 

Conținutul site-ului, Drepturile de autor (Copyright):

Platforma www.remar.org.ro  conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor Asociatiei Remar Romania.

 

Conținutul platformei www.remar.org.ro este prezentat cu bună credință.  Fiecare utilizator accesează conținutul platformei pe propria răspundere, iar Remar Romania nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea platformei www.remar.org.ro este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

 

Conținutul platformei www.remar.org.ro  (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a Asociatiei Remar Romania și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

 

Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei Remar Romania. Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa de email info@remar.org.ro

Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a Remar Romania și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al asociației.

 

Site-ul wwww.remar.org.ro  este administrat de Asociatia Nissi  si prin accesarea lui, sunteti de accord cu termenii si conditiile enuntate aici.

Asociata Remar  Romania isi rezerva dreptul de a aduce modificari termenilor si conditiilor, precum continutului din site, fara o notificare prealabila.

 

 

 1. CINE SUNTEM NOI?

Centru Remar , avand datele de contact precizate mai jos, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Această nota de informare descrie de ce și cum prelucram datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastra. Asociatia actioneaza ca Operator de date cu caracter personal.

 

 1. CUM PUTETI CONTACTA ASOCIATIA SI RESPONSABILUL PENTRU PROTECTIA DATELOR?

Ne puteti contacta la urmatoarele date de contact:

Email: info@remar.org.ro , office@nissi.ro

Tel: 0785232000, 0785232004

Avem un responsabil  pentru Protecția Datelor care poate fi contactat prin intermediul datelor de contact mentionate mai sus.

 

 • DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE IN CALITATE DE OPERATOR

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică, care o identifică sau pot conduce la identificarea acesteia.

Operatiunile de prelucrare efectuate de Asociatie privesc de regula date cu caracter personal / categorii de date precum :

 1. Date de identificare cum ar fi : nume, prenume, serie si numar act de identitate (CI/pasaport), etc
 2. Alte date aflate in documentele de identitate precum data și locul nașterii, cetatenia, adresa domiciliu, etc.
 3. Date de contact precum email, numere de telefon, adresa domiciliu / resedinta
 4. Date legate de profesia, calitatea de reprezentant al unei persoane juridice, functia ocupata
 5. Date legate de studii, instruire si experienta profesionala, profesia, functia / locul de munca, certificari, calificare, alte date personale aflate la nivelul unor documente precum CV-uri (inclusiv foto, abilitati si hobbyuri), copii acte de studii (gen diplome, certificari, etc), declaratii si formulare solicitate in cadrul procedurilor de achizitie in cauza indiferent daca acestea au drept finalitate incheierea unui contract intre achizitor si Asociatie sau nu

Aceste date sunt prelucrate in special in legatura cu expertii pe care Asociatia ii poate propune / prezenta prin ofertele si documentatia depuse in cadrul procedurilor de achizitie publice, sectoriale si/sau private la care alege sa participe, indiferent de calitatea acesteia (ofertant cu oferta individuala, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator),

 1. Cont bancar, remuneratie, alte date aflate in contractul / acordul incheiat cu expertul in cauza si/sau in legatura cu acesta, cu exceptia cazului in care se incheie contract de munca (situatie in care se efectueaza o informare distincta pe relatia de munca), precum si potentiale date medicale (aflate in legatura cu justificarea absentelor expertului pe durata derularii contractului de achizitie)
 2. Date colectate prin sistemul de supraveghere in incintele si spatiile Asociatiei
 3. Date obtinute in urma accesarii online de catre dumneavoastra a platformelor Asociatiei (gen identificatorul online al persoanelor care acceseaza Site-ul Asociatiei prelucrat in scopurile amintite in Politica de cookies, potentiale date primite prin intermediul platformelor de retele sociale.
 4. Totodata sunt sau pot fi prelucrate date de pe terminale incredintate / puse la dispozitia expertilor de catre Asociatie, daca este cazul
 5. Potential date (precum date de identificare si informatii cu privire la eventuale condamnari penale, infractiuni, contraventii sau alte fapte si situatii) continute in varii sentinte judecatoresti, declaratiile solicitate de achizitori in cadrul procedurilor de atribuire, cazierul judiciar pentru persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia,
 6. Date necesare evaluării de risc aferente persoanelor fizice reprezentanti / garantori in legatura cu clienti persoane juridice
 7. De asemenea, prelucrarea privește semnătura si alte date cu caracter personal cu care ASOCIATIA poate veni în contact în derularea dierselor raporturi juridice

 

 1. SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI, DACĂ ESTE CAZUL, DACĂ ACESTEA PROVIN DIN SURSE DISPONIBILE PUBLIC

În general, colectăm datele personale de la dumneavoastra.

Putem primi date cu caracter personal si din alte surse precum:

 • din partea clientilor si partenerilor nostri persoane juridice (in legatura cu date apartinand reprezentantilor lor), institutiilor, achizitorilor, altor terte parti
 • din parte donatorilor, persoane fizice, care efectueaza o donatie pe platforma www.sos-satelecopiilor.ro
 • din partea altor experti, colaboratori ai Asociatiei in diverse proiecte si activitati
 • de la alte asociatii din grup si/sau alte persoane care participa impreuna cu Asociatia la proceduri de atribuire
 • surse publice (gen portal ONRC, site ANAF, site-uri de retele sociale),

 

 1. TIPURI DE PRELUCRĂRI

ASOCIATIA prelucrează date cu caracter personal de regula in scopurile enunțate în prezenta notă de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

 

 1. SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

ASOCIATIA prelucrează date cu caracter personal în multiple scopuri, iar modalitățile de colectare, baza legală de prelucrare, utilizarea, dezvăluirea, perioadele de păstrare, etc. pot fi diferite functie de fiecare tip de date si scop.

Putem folosi datele personale in principiu pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise în această notă de informare. În cazul în care ASOCIATIA va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cele asupra carora ați fost deja informat și care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate inițial / care v-au fost aduse la cunostință, va vom furniza informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Prelucram datele personale în principal in următoarele scopuri:

 • Desfasurarea obiectului de activitate al Asociatiei: servicii de ingrijire alternativa pentru copiii care nu mai au parintii alaturi, sprijinirea familiilor vulnerabile aflate in risc de separare a copilului de parinti, actiuni de lobby si advocacy, parteneriate cu autoritatile, mediul privat sau alte organisme neguvernamentale.
 • Participarea la proiecte publice, sectoriale si/sau private in legatura cu obiectul de activitate al Asociatiei, indiferent de calitatea Asociatiei (ofertant cu oferta individuala, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), implementarea si derularea proiectelor si contractelor, indeplinirea obligatiilor aflate in legatura cu acestea inclusiv cle care supravietuiesc incetarii lor,
 • Orgnizare de cursuri, traininguri, evenimente si activitati similare
 • Gestionarea relatiilor noastre cu clientii, furnizorii, partenerii, profesionistii si expertii din domeniul ingineriei, asistentei de specialitate si consultantei tehnice si domenii inrudite, gestionare corespondenta, negocieri, contracte, etc
 • Prelucram datele cu caracter personal in scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale si angajamentelor asumate
 • Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra, sens in care luam măsuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implică detectarea, investigarea și soluționarea amenințărilor de securitate. Datele personale pot fi prelucrate ca parte a monitorizării securității fizice (prelucrare date video) sau la nivelul aplicatiilor informatice pe care le utilizam. Totodata putem efectua verificari privind persoanele fizice care actioneaza in calitate de reprezentanti si/sau garantori ai unor clienti sau parteneri, persoane juridice.
 • In conformitate cu legea aplicabilă, folosim detaliile de contact ale clienților, partenerilor si colaboratorilor nostri pentru a furniza direct sau indirect informații despre care apreciem că sunt de interes pentru acestia.
 • In cazul vizitarii site-urilor noastre sau paginilor noastre de pe retele sociale, este posibil sa prelucram unele informatii despre identificatorul online al vizitatorului sau alte date personale potential primite prin intermediul acestor platforme
 • Respectarea unor cerințe legale si/sau de reglementare, cum ar fi cele de natura fiscala sau a celor solicitare prin acte normative speciale care reglementeaza obiectul nostru de activitate ori, dupa caz, de arhivare.
 • Gestiune economico-financiara-administrativa
 • Constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta
 • Statistici interne.

 

 • TEMEIURILE JURIDICE SI CONDITIILE DE LEGALITATE PE CARE SE BAZEAZA PRELUCRAREA

Temeiurile juridice ale prelucrării (legalitatea prelucrarii) au in vedere dispozițiile REGULAMENTULUI și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, legislatiei aplicabila.

Prelucrarea se intemeiaza pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate:

 • prelucrarea poate fi necesară in vederea incheierii unui raport juridic/contract si/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Asociatiei (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestita Asociatia .
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Asociatie sau de o parte terţă, respectiv:

– pentru derularea si administrarea activitatii noastre (in desfasurarea obiectului de activitate al Asociatiei, alte activitati conexe, participarea la proceduri de achizitie, etc)

– pentru gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra

– pentru gestionarea relațiilor noastre cu potentialii donatori ori parteneri,inclusiv dar fara a ne limita la transmiterea de comunicari continand informatii privind serviciile, precum si cele ale partenerilor nostri, in conditiile legii,  organizarea de cursuri de specialitate, etc

– gestionarea sesizarilor/reclamatiilor in legatura cu serviciile, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea imbunatati serviciile noastre, constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta

 • prelucrarea se poate baza pe consimtamantul dumneavoastra, in ipotezele expres prevazute de Regulament in acest sens.

 

 • CAT TIMP PASTRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 1. Pe durata derulării contractului/ raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care Asociatia poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic, precum si dupa incetarea raportului juridic in situatia in care exista prevederi care supravietuiesc incetarii (precum obligatia de a pastra documentatii in legatura cu proiectele implementate din fonduri publice si/sau europene pentru o anumita perioada indicata de achizitor / beneficiar in cest sens, etc)
 2. Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Asociatia ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți
 • Pe durata prevazuta de lege in situatiile in care exista acte normative aplicabile in acest sens (de ex in cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc)
 1. Pe durata gestionarii relatiei cu potentialii donatori, beneficiarii serviciilor noastre, parteneri ai Asociatiei si reprezentantii lor, respectiv pana la exercitarea dreptului de renuntare (opt-out), pentru transmiterea de comunicari continand informatii privind serviciile noastre, invitatii la evenimente precum conferinte, prezentari, cursuri, etc;
 2. Pe durata gestionarii relatiei cu expertii si profesionistii in serviciilor sociale si arii inrudite raportat la participarea Asociatiei la multiple proceduri de achizitie de-a lungul timpului (indiferent daca acestea au drept finalitate incheierea unui contract intre achizitor si Asociatie sau nu) prin transmiterea de solicitari de a colabora in vederea ofertarii in procedura pana la exercitarea dreptului de stergere, respectiv pe durata derularii contractului in masura in care este atribuit catre Asociatie si a indeplinirii de catre Asociatie a obligatiilor care supravietuiesc acestuia,
 3. Pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarile de date personale intemeiate exclusiv pe consimtamant;
 • Timp de 1 an de la data accesului in spatiile Centru Remar Romania  dupa caz;
 • Pe perioada de arhivare in interes public mentionata de lege sau in politicile aplicabile ale Asociatiei, dupa caz, pentru datele continute in documentele pentru care legea sau Asociatia au prevazut arhivarea.

În orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data incetarii relatiilor / ultimul contact dintre Asociatie si persoana vizata.

Oricare date pot fi pastrate de Asociatie, prin exceptie de la prevederile anterioare daca este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situatiile în care Asociatia ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți, de exemplu in contextul posibilei angajari a raspunderii juridice a Companiei ori a persoanei vizate de prelucrare.

In orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de asociatia noastra in legatura cu solicitarea de stergere a datelor.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE AL ACESTORA

Asociatia noastra este responsabila pentru facilitarea exercitarii oricaruia dintre drepturile dumneavoastra mentionate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa office@remar.org.ro sau prin intermediul site-ului in sectiunea „Contact”, ori ne puteți transmite o o cerere scrisă la sediul social al Asociatiei sau o puteti depune personal in sediul din Oradea, str. Primariei nr 47A

Pentru protectia datelor dumneavoastra, pentru a preveni abuzul unor persoane rau-voitoare care ar urmari accesul la datele dumneavoastra, Asociatia noastra este posibil sa va solicite parcurgerea prealabila a unor pasi de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastra sunteti persoana care va exercitati drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Dacă primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus, vă putem cere informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de asociatia noastra tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Vom încerca să răspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastra și, în orice caz, în limitele de timp menționate în mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la înregistrarea cererii). În anumite situații expres prevăzute de legislația aplicabilă, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru indeplinirea cererii.

În ipoteza in care, ca urmare a aplicarii unor dispozitii legale, asociatia noastra nu poate da curs, in tot sau in parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de asociatia noastra in legatura cu cererea in cauza.

Dreptul de acces Aveți dreptul de acces, conform articolului 15 din Regulament, respectiv de a obtine din partea Asociatiei Remar  Romania o confirmare ca prelucreaza sau nu date personale care va privesc si, in caz afirmativ urmatoarele informatii: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării; (f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; (g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs, orice informații disponibile privind sursa acestora; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulament, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.In cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, aveti dreptul să fiti informat cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

La solicitarea dumneavoastra, Asociatia furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificarea datelor Aveti dreptul de a obține de la Asociatie, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, conform articolului 16 din Regulament. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.Atunci când este posibil sau necesar vom face corecții (după caz) pe baza informațiilor actualizate și vă vom informa cu privire la acest aspect daca este cazul.
Dreptul la stergerea datelor Aveti dreptul de a obține din partea Asociatiei ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc (conform articolului 17 din Regulament), fără întârzieri nejustificate, cu exceptia anumitor ipoteze prevazute de Regulament, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  a)         datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  b)         va retrageti consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea in masura in care prelucrarea se bazeaza exclusiv pe consimtamant si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;c)          va opuneti prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Asociatie sau de o terta parte şi nu există motive legitime care să prevaleze fata de interesele/drepturile si libertatile dvs fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau va opuneti prelucrării în scopuri de marketing direct
  d)         datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  e)         datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine Asociatiei în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află acesta;
  f)          alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile
Dreptul la restrictionarea prelucrarii Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (conform articolului 18 din Regulament) in urmatoarele cazuri :a)      Contestati exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Asociatiei să verifice exactitatea datelor;

b)      Prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneti ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c)       Asociatia  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

d)      V-ati opus prelucrării în conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 
 
 
 
Dreptul la portabilitatea datelor Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal  (conform articolului 20 din Regulament) pe care le-ati furnizat catre Asociatie,  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, si la transmiterea acestora catre alt operator, fără obstacole din partea Asociatiei, în cazul în care:(i)  prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și

(ii)                prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

  In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la Asociatie la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este efectuata în scopul intereselor legitime urmărite de Asociatie sau de o parte terta In orice moment aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuata in scopul unui interes public ori in scopul intereselor legitime urmarite de Asociatie sau de o terta parte, inclusiv crearii de profiluri. In acest caz, Asociatia nu va mai prelucra datele dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs  sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul de opozitie la prelucrarea in scop de marketing direct Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
Dreptul de retragere a consimţământului În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dvs. , aveti dreptul de a va retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul,
 1. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE SAU O RECLAMAȚIE

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți un e-mail cu detaliile reclamației dvs. la info@remar.org.ro

De asemenea puteți transmite/ depune solicitarea dumneavoastră utilizând detaliile de mai jos:

Adresa Oradea, strada Primariei ne 47 A

Ori prin intermediul site-ului in sectiunea „Contact”.

Vom analiza și vom răspunde oricărei plângeri pe care le primim in termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naționață pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”).

 

 

 1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Asociatia  poate transmite / acorda acces / divulga datele personale in principiu catre următoarele categorii de entități:

 • autoritățile si entitati publice (cum ar fi autoritati fiscale, Curtea de Conturi, ANAP, etc)
 • persoane care colaboreaza cu Asociatia in sensul participarii la actiuni de sprijinire a copiilor sau alti parteneri comerciali
 • prestatori de servicii si/sau persoane imputernicite care prelucreaza datele personale in numele Asociatiei, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum firme specializate privind organizarea de evenimente, agentii de turism, furnizori de servicii de marketing, monitorizare acces si video, prestatori de servicii in domeniul IT care pot avea acces la date personale si sistemele Asociatiei, etc)

 

 • CONSECINȚELE REFUZULUI FURNIZĂRII DATELOR PERSONALE

In cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastra, va aducem la cunostinta ca  de regula nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către Asociatie, cu exceptia cazurilor in care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o obligație necesară pentru încheierea unui contract.  Astfel, in masura in care intrati intr-o relatie juridica cu Asociatia, sunteti reprezentant al unui client, partener sau furnizor al Asociatiei, beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, etc. furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligatiilor asumate de Asociatie in raport cu dvs ori pentru furnizarea produselor si/sau serviciilor.

Astfel ca, in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • asociatia noastra sa fie in imposibilitatea de a incheia relatia juridica / contractul ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra,
 • asociatia noastra sa fi pusa in imposibilitatea de a-si onora partial / integral obligatiile asumate, inclusive fata de dumneavoastra.

Daca apreciati ca informatiile continute in prezenta sunt ambigue ori contin neclaritati, puteti solicita in orice moment lamuriri in acest sens din partea noastra: info@remar.org.ro

In prezenta Nota, am luat cunostinta de informatiile puse la dispozitie de catre Asociatie in lumina Regulamentului si am fost informat/a de catre Centrul Remar Romania cu privire la drepturile pe care le conferă Regulamentul și legea română privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.